Seminář: „Energetika jako bezpečnostní hrozba, nebo nástroj mezinárodního dialogu?“

09.11.17

V souvislosti s trendem stále se zvyšující spotřeby elektrické energie a postupným úbytkem zásob fosilních paliv je problematika energetické bezpečnosti jedním z fundamentálních témat současného mezinárodního dialogu. Státy se touto problematikou zabývají jak na národní, tak globální úrovni, a to například prostřednictvím regulací a důrazu na udržitelný rozvoj.

Pokud jde o Evropskou Unii, je těmto tématům věnována dostatečná pozornost? Měla by se Česká republika touto otázkou zabývat sama, nebo oblast energetické bezpečnosti přesahuje hranice států a dialog je nutný vést na mezinárodní úrovni? A jak efektivně zkombinovat obojí?

JDI Vám nabízí možnost blíže se sezámit tematikou energetické bezpečnosti v jednotlivých regionech, a to během 31. semináře JDI na téma „Energetika jako bezpečnostní hrozba, nebo nástroj mezinárodního dialogu?“.

Nejen o těchto tématech budete mít možnost diskutovat s hostem, kterým bude český diplomat a publicista, pan Mgr. Václav Bartuška, který je v současné době Zvláštním zmocněncem pro energetickou bezpečnost MZV ČR.

Seminář se uskuteční ve středu 15. listopadu od 19:00 v NB470.

Akce je určená pro studenty FMV VŠE v Praze.

Zájemci o účast se mohou registrovat na adrese registrace@jdi-vse.cz ve čtvrtek 9. listopadu od 21:00. Do e-mailu uveďte jméno, obor a ročník studia. Účastníci budou vybráni na bázi „first come, first served“.