Přednášky

Doplňující aktivitou Junior Diplomat Initiative jsou exkluzivní přednášky s atraktivními hosty ze světa zahraniční politiky a diplomacie. Narozdíl od seminářů jsou přednášky určeny pro větší počet zájemců. Tematicky jsou zaměřené na aktuální zahraničněpolitická témata a osobní zkušenosti přednášejících hostů.

Přednáška velvyslankyně Spojeného království v ČR Jan Thompson

Přednáška velvyslankyně Spojeného království v ČR Jan Thompson

Dne 18. 3. 2014 JDI ve spolupráci s ITEM Management Club uspořádaly přednášku s Jan Thompson, velvyslankyní Spojeného království v ČR. Fotografie: Olga Simotová.

OTEVŘÍT

Přednáška bývalé premiérky Slovenské republiky Ivety Radičové

Přednáška bývalé premiérky Slovenské republiky Ivety Radičové

Dne 17. listopadu 2012 JDI uspořádalo ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze přednášku bývalé premiérky Slovenské republiky Ivety Radičové.

OTEVŘÍT

Přednáška bývalého prezidenta Republiky Kosovo Fatmira Sejdiu

Přednáška bývalého prezidenta Republiky Kosovo Fatmira Sejdiu

Dne 24. října 2012 JDI uspořádalo přednášku bývalého prezidenta Republiky Kosovo Fatmira Sejdiu.

OTEVŘÍT