Věra Jeřábková

ŘEDITELKA DIPLOMATICKÉ AKADEMIE MZV ČR & PATRONKA JUNIOR DIPLOMAT INITIATIVE

Junior Diplomat Initiative je nesmírně hrdá, že patronát nad její činností převzala významná osobnost české diplomacie – paní Věra Jeřábková.

JUDr. Věra Jeřábková, CSc. vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedla velvyslanectví ve Spojených arabských emirátech, nyní je ředitelkou Diplomatické akademie MZV ČR. Působí též jako externí lektorka na VŠE v Praze a Metropolitní univerzitě v Praze. Je autorkou řady článků a studií k problematice subsaharské Afriky.

Věra Jeřábková se stala hostem prvního semináře JDI v roce 2011. Akce se konala v salónku Akademického klubu VŠE v Praze a hovořilo se o požadavcích na osobnost a profil kvalitního diplomata. Mezi probíranými tématy nechyběly samozřejmě ani informace týkající se Diplomatické akademie MZV ČR. Dále pak přijala paní Jeřábková pozvání na úvodní seminář zimního semestru v roce 2013 nazvaný „Úvod do světa diplomacie“ a taktéž hovořila na téma „Arabský svět a diplomacie očima velvyslankyně“ při příležitosti třetích narozenin JDI v roce 2014. Na prvním semináři akademického roku 2015/2016 s názvem „Umění diplomacie 21. století“, jenž byl také malou oslavou 4. narozenin JDI, studentům přiblížila nejen tendence současné diplomacie, ale i své cenné zkušenosti z doby, kdy působila jako velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech.