Partneři JDI

V průběhu působení Junior Diplomat Initiative na Vysoké škole ekonomické v Praze se podařilo navázat spolupráci s několika předními institucemi zaměřenými na oblast mezinárodních vztahů a diplomacie. Tito partneři významným způsobem podporují aktivity JDI, a přispívají tak k jejich rozvoji.

fmv-logo
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) představuje hlavní instituci, která zastřešuje činnost Junior Diplomat Initiative. Činnost JDI je financována z Grantu rektora VŠE v Praze a České spořitelny. Dále FMV poskytuje JDI prostory pro konání akcí. Některé akce JDI jsou rovněž propagovány v rámci webových stránek a sociálních sítí FMV. V rámci vzájemné komunikace se Střediskem mezinárodních studii Jana Masaryka je konzultována činnost klubu a společně se snažíme pro studenty vytvářet zajímavé a přínosné akce.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

V roce 2012 došlo díky projektu Diplomatické salony k navázání spolupráce s Odborem veřejné diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V rámci akademického roku se konají vždy dva Diplomatické salony, setkání studentů se zajímavými hosty pokaždé na jiné téma z oblasti mezinárodních vztahů. Ta se pak odehrávají na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zároveň cílem JDI zůstává snaha tvořit most mezi studenty a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, který by přispíval k vzájemné interakci a taktéž profesních možností pro studenty. V roce 2016 se JDI podařilo vzájemnou spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR prohloubit podepsáním Memoranda o spolupráci.

Česká spořitelna

Česká spořitelna, jež je největší a nejstarší bankou v České republice, patří k hlavním finančním partnerům JDI od počátku jeho působení. Díky finanční podpoře z Grantu rektora VŠE a České spořitelny na podporu studentských zájmových aktivit je možné zabezpečit zázemí většiny akcí JDI.