Junior Diplomat Initiative

STUDENTSKÁ ORGANIZACE JUNIOR DIPLOMAT INITIATIVE (JDI), ČESKY INICIATIVA MLADÝCH DIPLOMATŮ, AKTIVNĚ PŮSOBÍ NA VŠE V PRAZE OFICIÁLNĚ OD 28. ŘÍJNA 2011. JEJÍ ČINNOST ZAJIŠŤUJE TÝM STUDENTŮ DIPLOMATICKÝCH OBORŮ VŠE V PRAZE. V ROCE 2015 SE JDI STALA OFICIÁLNĚ ZAPSANÝM SPOLKEM.

NAŠE VIZE

Vize JDI spočívá ve vytvoření kvalitní, aktivní a dlouhodobé platformy, jejímž prostřednictvím mohou studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze oboru Mezinárodní studia – diplomacie, navazujících magisterských diplomatických oborů a relevantních vedlejších specializací magisterského studia konfrontovat své teoretické znalosti se skutečnou praxí současného světa diplomacie. JDI usiluje o to stát se organizací, která představuje pomyslný most mezi studenty a vybranými institucemi, ve kterých by mohli v budoucnu najít své uplatnění. Chceme si navzájem poskytovat vědomosti i lidský potenciál, který se skrývá v nadějných studentech VŠE v Praze. Aktivity JDI jsou přístupné všem studentům zmíněných oborů bez rozdílu a pokud možno vždy bez jakýchkoliv finančních nároků.

HLAVNÍ CÍL

Hlavní cíl JDI představuje rozvíjení schopností a vědomostí studentů pomocí vzájemné interakce mezi sebou a s osobnostmi diplomacie.

  • prohlubování praktických znalostí
  • pochopení diplomatického jazyka
  • porozumění partnera během vyjednávání
  • nacházení konsenzu a kompromisu

JDI si nesmírně váží spolupráce s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a patronátu ředitelky Diplomatické akademie ČR Věry Jeřábkové, jež činnost klubu osobně zaštítila.