Modelové simulace

Simulace činnosti Organizace spojených národů patří k oblíbeným a přínosným aktivitám studentů mezinárodních vztahů. Prostřednictvím modelů se studenti učí za pomoci mezinárodního práva dosahovat konsensu v dynamickém mezinárodním prostředí a zdokonalují své rétorické schopnosti. Zároveň konfrontují své teoretické znalosti získané během studia se znalostmi a názory vrstevníků z celého světa. JDI tyto aktivity jednoznačně podporuje.

Visegrad Youth Forum

Ve dnech 7. – 9. 12. 2016 se členové týmu JDI zúčastnili konference  Visegrad Youth Forum v Banské Bystrici, jejíž součástí byla také simulace jednání NATO + Ukrajina. Fotografie: Euroatlantické centrum.

Visegrad Youth Forum

Visegrad Youth Forum

Reportáž o Visegrad Youth Forum

Ve dnech 7. – 9. 12. 2016 proběhla v Banské Bystrici konference Visegrad Youth Forum (VYF). Projekt VYF si klade za cíl vytvořit platformu pro vzájemné propojení studentů zemí Visegrádské skupiny a zvyšování jejich povědomí o aktuálním dění a budoucnosti Visegrádské spolupráce. Konference byla pořádána partnerskou organizací JDI, Euroatlantickým centrem (EAC), jež působí na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateje Bely v Banské Bystrici a která je od roku 2008 aktivní také na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Delegaci JDI složenou jak ze členů organizačního týmu, tak Alumni JDI tvořili Kristýna Hrochová, Lukáš Lukačovič, David Řehulka a Andrea Vuová.

Program VYF 2016 byl věnován hned několika tématům. Stěžejními a nejvíce diskutovanými tématy však byly krize na Ukrajině a dynamický vývoj multilaterálních vztahů nejen v rámci Severoatlantické aliance.

První den konference byl zahájen diskuzním panelem na téma Successes and perspectives of future collaboration, ve kterém hosté hovořili o výzvách Visegrádské skupiny v otázce vývoje situace na Ukrajině a o aktivitách Ruské federace nejen v tomto regionu. Hostem panelu byl mj. Piotr Samerek, rada-vyslanec na Velvyslanectví Polska ve Slovenské republice. Odpolední panel, jenž nesl název Warsaw aftermath: Challenges for Central Europe se naopak zabýval výzvami Severoatlantické aliance a výsledky Varšavského summitu. V tomto panelu vystoupili mj. István Gyarmati, velvyslanec, profesor a prezident v International Center for Democratic Transition v Budapešti, a Michal Šimečka, výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Dále měli účastníci možnost rozšířit si své znalosti v průběhu odpoledních workshopů, jež se týkaly témat Military Security and Defence Cooperation, Information Warfare and Anti-propaganda Cooperation, Energy and Cyber Security a Border Security.

V průběhu programu nechyběly ani tradiční společenské akce, v rámci nichž se delegace zúčastnila třeba večerní recepce ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici nebo navštívila obci Špania Dolina s krásným a nerušeným horským prostředím.

Poslední den VYF byl završen simulovaným jednáním summitu NATO + Ukrajina, ve kterém Kristýna Hrochová zastupovala Českou republiku, Lukáš Lukačovič Polsko, předsedající Visegrádské skupině, David Řehulka Francii a Andrea Vuová Litevskou republiku.

Fotografie, jejímiž autory jsou členové EAC, naleznete v galerii výše.

Vienna International Model United Nations 2016

Ve dnech od 31. července do 4. srpna 2016 se delegace studentů VŠE zúčastnila modelové simulace OSN – Vienna International Model United Nations 2016, kde zasedali celkem ve čtyřech výborech. Fotografie: členové delegace, UNIS Vienna.

Vienna International Model United Nations 2016

Vienna International Model United Nations 2016

Reportáž o VIMUN 2016

Ve dnech 31. 7. – 4. 8. 2016 se uskutečnil jubilejní 20. ročník mezinárodní modelové simulace OSN Vienna International Model United Nations (VIMUN). Do Vídně se stejně jako v předchozím roce vypravila i delegace z JDI, kterou tvořili současní i bývalí členové, jmenovitě Kristýna Hrochová, Andrea Vuová, David Řehulka, Patrik Martínek a Matěj Sechovský (head delegate). Další část desetičlenné české delegace sestávala ze členů studentského spolku MUN Prague, konkrétně Tetiany Maistrenko, Maxima Mayborody a Matěje Procházky, a dvou studentek FMV VŠE Elišky Krovové a Veroniky Schmidtové.

VIMUN se již dlouhodobě řadí mezi nejprestižnější simulace OSN v Evropě. Veškerá jednání probíhají ve Vídeňském mezinárodním centru, kde sídlí mimo jiné Úřadovna OSN ve Vídni. Účastníci si tak mohou vyzkoušet diplomatickou praxi přímo v srdci této významné mezinárodní organizace nebo se setkat s význačnými osobnostmi ze světa diplomacie. Mezi přední řečníky letošního modelu tak patřil například i pan Martin Nesirky, bývalý mluvčí generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna.

Po pondělním slavnostním zahájení začala samotná jednání, jimž byly vyhrazeny tři dny a na jejichž konci byly na Valném shromáždění představeny výsledné rezoluce všech výborů. Jednotliví čeští delegáti jednali v následujících výborech: Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (CCPCJ), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA), Rada pro lidská práva (HRC) a Světová obchodní organizace (WTO). Za zmínku stojí ocenění Matěje Procházky z IAEA za nejlepšího delegáta výboru.

Po skončení jednání nechyběly ani tradiční společenské akce, v rámci nichž jsme se účastnili třeba večerní recepce na Vídeňské radnici nebo porovnali své znalosti s ostatními účastníky v kvízu o OSN a současně tím i navázali kontakty mimo průběh jednání.

Po zakončení simulace se celá delegace studentů vydala na Stálou misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni. Na exkurzi, jež byla zorganizována pod záštitou JDI, nás přijal pan rada vyslanec Jaroslav Štěpánek. Ten studentům představil jak historii OSN a fungování Stálé mise ve Vídni, tak narůstající význam multilaterální diplomacie v současném světovém dění.

Fotografie, jejímiž autory jsou studenti FMV VŠE a UNIS Vienna, naleznete v galerii výše.

Závěrečné poděkování patří Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, která delegaci finančně podpořila a umožnila tím studentům umocnit dobré jméno VŠE v rámci tohoto projektu.

 The Visegrad Group + Serbia Simulation

Ve dnech 10. – 12. dubna se na půdě velvyslanectví České republiky v Bělehradě uskutečnil projekt The Visegrad Group + Serbia Simulation, simulace jednání ministrů zahraničních věcí zemí Visegradské skupiny a Srbska. Projekt byl součástí programu českého předsednictví V4 v Srbsku a byl finančně podpořen Mezinárodním visegrádským fondem.

The Visegrad Group + Serbia Simulation

The Visegrad Group + Serbia Simulation

Reportáž o The Visegrad Group + Serbia Simulation

Ve dnech 10. – 12. dubna 2016 se na velvyslanectví České republiky v Bělehradě konala první simulace jednání zemí Visegrádské skupiny a Srbska. Akce byla výsledkem spolupráce JDI s českým velvyslanectvím v Srbsku a přípravy na projekt započaly již na jaře 2015. Projekt vznikl také díky podpoře studentských organizací ze zemí V4 a Srbska, mezi něž patřily Association of Diplomacy in Practice z Korvínovy univerzity v Budapešti, BEUM Student Association v Bělehradě, slovenská Euro-Atlantic Centre a Student’s Foreign Affairs Club na Varšavské ekonomické škole. Na akci se dále podílela velvyslanectví Maďarska, Polska a Slovenska v Bělehradě a Ministerstvo zahraničních věcí Srbska. Finanční podporu projektu poskytl Mezinárodní visegrádský fond a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Organizační tým JDI, který zajišťoval průběh akce přímo v Bělehradě, tvořili hlavní koordinátoři Kristýna Valentová a Vojtěch Mareček, Alumni JDI Lukáš Lukačovič, členka JDI Kristýna Hrochová a zakládající člen JDI Ludvík Eger. Účastníky simulace bylo 25 studentů ze zemí V4 a Srbska, kteří vytvořili pětičlenné delegace představující jednotlivé státy.

Program třídenní akce byl zahájen v neděli 10. dubna odpoledne, kdy se studenti společně vydali na prohlídku města. Pěší okruh zahrnoval nejvýznamnější místa a památky Bělehradu a jeho trasa byla zakončena v restauraci Velika Skadarlija, kde program pokračoval společnou večeří. Neformální posezení bylo doplněno tradičním tanečním vystoupením a živou hudbou a studenti měli během večera možnost seznámit se a poznat členy své delegace před zahájením oficiální části programu.

V pondělí ráno byla akce oficiálně zahájena v Mramorovém sále na českém velvyslanectví. Účastníky přivítali úvodním slovem zástupci ambasád zemí V4 v Bělehradě – velvyslankyně České republiky Ivana Hlavsová, velvyslanec Maďarska Atila Pinter, velvyslankyně Slovenska Dagmar Repčeková a chargé d’affaires Polska Hana Dalevska-Gren. Po společné fotografii hovořila česká velvyslankyně na téma 25 let spolupráce Visegrádské skupiny a v následující diskuzi odpovídala na otázky z řad studentů. Program dále pokračoval přednáškou o regionální spolupráci zemí západního Balkánu, která se konala v prostorách srbského Ministerstva zahraničních věcí. Ředitel Sekce pro regionální iniciativy Pavle Janković zde představil nejvýznamnější oblasti spolupráce, shrnul její dosavadní vývoj a možné rozšíření. Od budovy ministerstva se jednotlivé týmy přesunuly na pracovní oběd spojený s konzultací témat s jednotlivými velvyslanci a v odpoledních hodinách probíhaly opět na české ambasádě přípravy na samotné simulované jednání. Program druhého dne zakončil tzv. International Fair, během něhož studenti formou krátké prezentace představili svoji zemi, její kulturu, tradice a zajímavosti.

Úterní program byl jádrem celého projektu – obsahoval simulované jednání 5 národních delegací na téma migrace, evropské perspektivy zemí západního Balkánu a spolupráce zemí V4 a Srbska. Diskuze byla vedena předsednickou delegací České republiky a paralelně s výměnou názorů na plenárním zasedání probíhalo také draftování dokumentů. Na závěr dne byla přijata Společná deklarace o migraci a Společné prohlášení o vstupu Srbska do Evropské nnie. Kromě samotného jednání se uskutečnila i simulace tiskové konference, díky níž se vybraní delegáti stali tiskovými mluvčími svých delegací nebo si vyzkoušeli roli novináře.

Slavnostního zakončení projektu se opět zúčastnili zástupci ambasád zemí V4 a Ministerstva zahraničních věcí Srbska, kteří předali studentům památeční certifikáty a slavnostně si připili na úspěch projektu.

JDI věří, že navázaná spolupráce s partnerskými organizacemi bude pokračovat i v budoucnu a organizační tým by touto cestou chtěl poděkovat všem, kteří projekt jakýmkoli způsobem podpořili.

Oxford International Model United Nations 2015

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2015 se delegace z FMV vydala na model jednání OSN – Oxford International Model United Nations 2015. Studenti zde měli možnost zastupovat Jemenskou republiku ve čtyřech výborech. Fotografie: Matěj Sechovský a OxIMUN.

Oxford International Model United Nations 2015

Oxford International Model United Nations 2015

Reportáž o OxIMUN 2015

Také v zimním semestru 2015 se delegace studentů FMV vydala na jednu z nejprestižnějších simulací jednání OSN, Oxford International Model United Nations 2015 (OxIMUN). Letošní třináctý ročník přivítal vysokoškolské studenty v srdci Oxfordské univerzity a během tří dnů vytvořil unikátní prostředí pro debaty, diplomatická jednání či společenská setkání delegátů v rámci doprovodného programu.

Naše delegace studentů ve složení Markéta Mamicová, Vojtěch Mareček (head delegate), Michaela Ptáčková a Matěj Sechovský zastupovala Jemenskou republiku hned ve čtyřech výborech – Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Lize arabských států, Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost.

Téma nedostatku vody a svobody projevu prostupovalo zasedáními UNESCO a dalo tak prostor nejen pro smířlivé rezoluce, ale i pro vášnivé debaty. Zejména první téma představovalo prioritní agendu pro Jemenskou republiku, jejíž hlavní město Sana’a čelí krizovému stavu kvůli nedostatku vody a předpokládá se, že bude prvním hlavním městem na světě, kde během několika let dojde k vyčerpání veškerých vodních zdrojů.

Setkání zástupců zemí Ligy arabských států na konferenci OxIMUN 2015 bylo spjato s tématy ropného průmyslu a udržitelného rozvoje. Vzhledem k dramatickému propadu cen ropy v poslední době byl tento problém velmi aktuální a delegáti se zabývali hledáním možností, jak ceny stabilizovat a také diversifikovat ekonomiky arabských zemí vyvážejících ropu. Konečná rezoluce tohoto výboru rovněž obsahovala klauzuli o vytvoření armády Ligy arabských států jako odpovědi na bezpečnostní hrozby na blízkém východě a v Jemenu.

UNHCR se během třídenního jednání zabýval tématem migrantů ve Středozemním moři, které bylo vzhledem k rychle se blížícímu příchodu zimy jednou z priorit tohoto výboru. Věta „United we stand, divided we fall“, jež opakovaně zaznívala z úst delegátky Ruské federace, se stala hlavním motorem dosažení dohody.

První výbor Valného shromáždění OSN, Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, tradičně patří k nejpopulárnějším výborům simulovaných na modelech OSN. Tématem tohoto výboru byly tzv. smrtící autonomní zbraňové systémy (LAWS). Během zasedání se mimo jiné projednávaly také etické a mezinárodněprávní aspekty těchto systémů. Vzhledem k postavení současné jemenské vlády a stavu celé země se jednalo o velmi zajímavé téma.

Během této studijní cesty a účasti na Modelu měli studenti jedinečnou možnost vyzkoušet si nejen debatování a diplomatický jazyk, ale také poznat mnoho inspirativních osobností. Mezi řečníky vystoupili například Sam Daws, jenž mimo jiné pracoval pro sedmého generálního tajemníka OSN Kofi Annana, Kamal Hossain, bývalý ministr zahraničních věcí v Bangladéši, či Lee Man-hee, zakladatel Heavenly Culture World Peace Restoration of Light (HWPL).

Fotografie, jejímiž autory jsou Matěj Sechovský a OxIMUN, naleznete v galerii výše.

Delegaci finančně podpořila Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a tím studentům pomohla zasloužit se o dobré jméno VŠE v rámci tohoto projektu.

Vienna International Model of United Nations 2015

V termínu od 2. do 6. srpna 2015 se delegace studentů VŠE zúčastnila modelové simulace OSN – Vienna International Model United Nations 2015, kde zasedali celkem ve čtyřech výborech. Fotografie: Kristýna Valentová, Jan Kotík.

Vienna International Model of United Nations 2015

Vienna International Model of United Nations 2015

Reportáž o VIMUN 2015

Stalo se již tradicí, že se členové JDI účastní nejrůznějších modelů OSN, aby tak mohli v praxi zužitkovat teoretické vědomosti. V srpnu 2015 jsme se vypravili přímo do jednoho z center OSN, Vídně, na Vienna International Model United Nations (VIMUN). Česká delegace byla složena z šesti členů JDI a tří zástupců organizace Model United Nations Prague, taktéž působící na VŠE.

VIMUN se těší dlouholeté tradici, tento rok oslavil své již 20. výročí. Díky místu konání, přímo v sídle OSN, se pravděpodobně jedná o nejautentičtější projekt svého druhu vůbec. Delegáti z řad studentů tak měli výjimečnou možnost nahlédnout i do běžně skrytých prostor mezinárodního centra.

Zástupci české delegace, Matyáš Havel, Petra Hovorková, Markéta Jurovská, Jan Kotík, Lukáš Lukačovič, Vojtěch Mareček, Matti Tetřev a Kristýna Valentová, zasedali v celkem čtyřech simulovaných výborech: Radě bezpečnosti (SC), Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), Radě pro lidská práva (HRC) a fóru Udržitelné energie pro všechny (SE4ALL). Každý pak zastupoval reálné zájmy země, která mu byla přidělena na základě výběrového řízení. Jedinečnou roli měla Petra Skrbková, jež předsedala výboru HRC, a zásadně se tak podílela na chodu celého jednání.

Program byl připraven na pět dní, přičemž vyjednávání a následnému psaní rezolucí byly vyhrazeny celé tři dny. Poslední den byl věnován závěrečnému poděkování a předávání ocenění nejlepším delegátům VIMUN 2015. Je nutno podotknout, že zástupci VŠE byli velmi úspěšní. Dva z nich, Jan Kotík a Matti Tetřev, získali ocenění pro nejaktivnější delegáty (honourable deleate) ve výboru IAEA. Markétě Jurovské, jež zastupovala Francii v Radě bezpečnosti, bylo uděleno ocenění nejvyšší, best delegate award. Ke všem úspěchům gratulujeme.

Součástí VIMUN byly i doprovodné akce, během nichž měli delegáti možnost navštívit recepci na vídeňské radnici, poznat zvyky v zúčastněných zemích během „Intercultural night“ či setkat se s bývalým tiskovým mluvčím generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona.

Pokud by vás podobná zkušenost lákala, sledujte novinky JDI a Model United Nations Prague.

Fotografie z této modelové simulace si můžete prohlédnout v naší galerii. Jejich autory jsou Kristýna Valentová a Jan Kotík.

Harvard World Model United Nations 2014

V roce 2014 zaštítila JDI zaštítila již čtvrtou delegaci na model Organizace spojených národů z Fakulty mezinárodních vztahů. Kromě toho členové JDI pomohli sestavit tým a předali rady vedoucí delegace Harvard World Model United Nations 2014 Martině Krivošové.

Reportáž o Harvard WorldMUN 2014

Studenti Fakulty mezinárodních vztahů zasedali v Bruselu ve dnech 17. – 21. března 2014 spolu s dalšími 1800 studenty z přibližně 60 zemí a diskutovali o důležitých současných geopolitických problémech i nevyřešených otázkách z minulosti. Delegáti reprezentovali VŠE na této konferenci poprvé a přispěli k budování jejího dobrého jména.

Letošní destinací Worldmunu se po pěti letech opět stalo evropské město. Brusel nabízí jedinečné prostředí pro vyjednávání a disponuje vhodnými lokalitami s kapacitou a zázemím odpovídajícímu události. Studenti VŠE zde zastupovali Sjednocenou tanzanskou republiku v šesti různých výborech – DISEC, HGA, SOCHUM, UNESCO, UNHCR, WB a WHO.

Pro účastníky bylo podle jejich slov největším zážitkem setkání s kolegy z prestižních světových univerzit a porovnání znalostí. Díky pečlivé a dlouhodobé přípravě, která se skládala z nastudování pozice zastupované země, dané problematiky a fungování výboru, delegace v tomto porovnání uspěla a uměla se aktivně zapojit do diskuse i řešení projednávaných problémů a následné tvorby rezolucí.

V návaznosti na svou zkušenost by vedoucí první delegace účastnící se této mezinárodně uznávané konference delegace ráda přivedla Worldmun znovu do Prahy, kde se před lety konal jeho druhý ročník, a založila tradici pro další studenty FMV.

Delegaci finančně podpořila Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a tím studentům pomohla zasloužit se o dobré jméno VŠE v rámci tohoto projektu.

Oxford International Model United Nations 2013

Ve dnech 1. – 3. listopadu 2013 se studenti FMV VŠE v Praze zúčastnili modelové simulace OSN – Oxford International Model United Nations 2013, na které zastupovali Nigerijskou federativní republiku. Fotografie: Sonja Huttunen, Petra Skrbková.

Oxford International Model United Nations 2013

Oxford International Model United Nations 2013

Reportáž o OxiMUN 2013

Oxford International Model United Nations (OxiMUN) je jedním z nejprestižnějších vzdělávacích projektů v rámci modelových simulací Organizace spojených národů. OxiMUN patří k početně menším modelům a každoročné se ho zúčastní přes 500 pečlivě vybraných studentů z univerzit z celého světa.

Delegaci FMV VŠE bylo přiděleno reprezentovat Nigerijskou federativní republiku v pěti orgánech: v Právní komisi (Legal Committee), Sociální a humanitární komisi (SOCHUM), Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), Hospodářském společenství západoafrických států (ECOWAS) a Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

V rámci přípravy na model se delegace v průběhu října 2013 setkala s bývalým velvyslancem České republiky v Nigérii a Jihoafrické republice, panem Jaroslavem Sirem. Dále měli studenti konzultace s odborníkem na Afriku na půdě VŠE, panem Janem Kochanem, a Shaibem Sunday Danladim, nigérijským diplomatickým odborníkem působícím v České republice, a společně prodiskutovali současná témata týkající se Nigérie.

Díky účasti na OxIMUN 2013 mohli studenti porovnat své znalosti a schopnosti s vrstevníky z nejlepších světových univerzit jako University of Cambrige, Sciences Po, London School of Economics, Columbia University aj. Dle dojmů z průběhu celé konference dospěli všichni členové delegace k názoru, že mohou bez větších problémů konkurovat těmto studentům a že jejich účast na Modelu byla velkým přínosem.

Intenzivní příprava studentů pozitivně ovlivnila jejich aktivní účast v jednotlivých výborech. Zástupci Nigérie se podíleli na vyjednávání a tvorbě finálních rezolucí. Zlepšili si tak své vyjednávací schopnosti v anglickém jazyce a především vytříbili okamžité reakce na příspěvky během debatování. Agendu jednotlivých výborů doprovázel i velmi bohatý společenský program, jako přednášky a diskuze s britskými diplomaty, maškarní ples a večeře v budově Oxfordské univerzity (kde se natáčely filmy o Harry Potterovi).

Delegaci finančně podpořila Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a tím studentům pomohla zasloužit se o dobré jméno VŠE v rámci tohoto projektu.

Osobní zkušenosti studentů z účasti na této konferenci si můžete přečíst v krátkém článku na: http://fmv.vse.cz/studenti-fmv-reprezentovali-nigerii-na-oxford-international-model-un-2013-2/.

European Union Simulation in Ankara 2013

Ve dnech 23. – 28. 4. 2013 se studenti zúčastnili modelu Evropské unie EUROsimA 2013, na kterém reprezentovali Dánské království. Autorem fotografií je Vojtěch Koutník.

European Union Simulation in Ankara 2013

European Union Simulation in Ankara 2013

Reportáž o EUROsimA 2013

Pětičlenná delegace studentů Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze se ve dnech 23. – 28. dubna 2013 v turecké Ankaře zúčastnila  modelu Evropské unie EUROSIMA 2013 a JDI jim k tomu ráda pomohla. Studenti ve složení Jaroslav Bílek, Vojtěch Koutník, Martina Krivošová, Lukáš Lukačovič a Kamila Mekýšová zde zastupovali Dánské království, a to ve dvou podobách Rady EU, na budoucím EU-NATO summitu a v Evropském parlamentu.

V Radě EU pro zahraniční věci probírali studenti otázky zbrojního embarga vůči Číně a revizi Evropské politiky sousedství. V Evropském parlamentu hovořili o ochraně práv duševního vlastnictví. Společně s Radou EU pro hospodářské a finanční věci pak diskutovali o vzniku volné obchodní zóny se státy jižního Středomoří. Summit EU-NATO přinesl projednávání eurasijské energetické bezpečnosti v kontextu Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Vojtěch Koutník, vedoucí delegace, dokonce obdržel při závěrečném ceremoniálu Outstanding Delegate Award, cenu, která se uděluje třem nejlepším delegátům v každé komisi.

Před samotným modelem navštívili studenti velvyslanectví Dánska v Praze, jelikož reprezentace aktuální zahraniční politiky země je podstatou všech studentských simulací. Se zástupcem dánského velvyslance v České republice Larsem Kjellbergem probrali všechna výše zmíněná témata a načerpali mnohé zajímavé informace, které využili v rámci svých plenárních jednání.

Junior Diplomat Initiative pomohla studentům při formování delegace. Během  interaktivního semináře „Jak se zúčastnit modelu OSN“ dále předali členové JDI delegaci veškeré zkušenosti, které nasbírali během různých studentských simulací mezinárodních organizací.

Více informací o modelu EU EUROsimA naleznete zde.

Harvard National Model United Nations 2013

Ve dnech 14.2. – 17.2. 2013 se studenti zúčastnili modelové simulace OSN – Harvard National Model United Nations 2013, na které zastupovali Moldavskou republiku. Autorem fotografií je Kryštof Šťastný.

Harvard National Model United Nations 2013

Harvard National Model United Nations 2013

Reportáž o HNMUN 2013

HNMUN je nejen nejstarším, ale i největším a bezesporu nejprestižnějším vzdělávacím projektem svého druhu. Projekt je pořádán již od roku 1953 a organizuje ho přibližně 200 studentů Harvardovy univerzity, kteří věnují přípravě tohoto projektu celé letní prázdniny. Jubilejní 59. ročník, jehož měla delegace tu čest se zúčastnit, se uskutečnil v bostonském hotelu Park Plaza. Harvardského modelu se účastnilo 3500 vysokoškolských studentů ze 48 zemí světa.

Na základě výsledků výběrového řízení byla této delegaci přidělena Moldavská republika, a to ve čtyřech orgánech OSN: v Radě pro lidská práva, ve Výboru pro dekolonizaci, ve Světové zdravotnické organizaci a ve Světovém shromáždění o problematice stárnutí.

Před samotným modelem strávili studenti přípravou několik dní v New Yorku. Díky podepsanému Memorandu o spolupráci mezi MZV ČR a VŠE poskytlo MZV ČR studentům ubytování v prostorách diplomatické kurýrky Stále mise ČR při OSN v New Yorku. Studenti se setkali s velvyslankyní ČŘ při OSN Editou Hrdou a jejím zástupcem Davidem Červenkou a měli možnost s nimi hovořit například o fungování stálé mise ČR při OSN nebo o tom, jak probíhá příprava na zasedání jednotlivých výborů OSN. Díky českým diplomatům navštívili studenti Valné shromáždění OSN a v neposlední řadě se setkali s představitelem Stále mise Moldavské republiky při OSN – velvyslancem Vladem Lupanem.

S panem velvyslancem studenti diskutovali o aktuální zahraniční politice Moldavska nebo o tématech vztahujících se k jednotlivým výborům OSN, ve kterých studenti Moldavsko reprezentovali. Cílem setkání bylo umožnit delegaci co nejlepší reprezentaci Moldavska, jelikož správná reprezentace zastupujícího státu je podstatou studentských modelů OSN.

Díky účasti na HNMUN 2013 mohli studenti porovnat své znalosti a  schopnosti s vrstevníky z  nejlepších světových univerzit (Yale, Princeton, King‘s College a mnoho dalších). Na základě dojmů z průběhu akce delegace jednoznačně dospěla k názoru, že znalostní rozdíly mezi studenty těchto univerzit a studenty FMV VŠE jsou téměř neznatelné či žádné.

Pečlivá příprava studentů pozitivně ovlivnila jejich fungování v jednotlivých výborech. Zástupci Moldavska patřili k výrazným aktérům jednání a aktivně se podíleli na tvorbě finálních rezolucí. Prostřednictvím účasti na modelu OSN si studenti vytříbili své vyjednávací schopnosti, především rychlé reakce a strategického myšlení. Tato zkušenost je pro studenty o to cennější, že veškerá jednání probíhala v anglickém jazyce.

Ze strany organizátorů HNMUN 2013 byla konference velmi dobře připravena. V rámci doprovodného programu studenti mimo jiné navštívili kampus Harvardovy univerzity.

Dle informací od organizátorů projektu JDI zaštítilo jedinou delegaci pocházející z České republiky. Členové delegace: Daniela Dírerová, Ludvík Eger, Dominik Novotný, Kryštof Šťastný, Matti Tetřev a Ondřej Wágner.

Delegaci finančně podpořila Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a Nadace Milana Jurčeky, za což velice děkujeme.

Více informací o projektu HNMUN naleznete na: http://www.hnmun.org/.