Fotografie z 32. semináře JDI s absolventy Diplomatické akademie

14.04.18
Ve středu 4. dubna se konal již 32. seminář JDI, na který přijali pozvání absolventi Diplomatické akademie MZV ČR Petra Nováčková a Bohdan Malaniuk. Hosté si připravili prezentaci o své cestě do DA, přiblížili její průběh a strukturu. Na závěr semináře měli účastníci možnost pokládat otázky hostům, a blíže tak poznat život a kariéru budoucích diplomatů.
Autorkou fotografií je Petra Koubková.