Fotografie z 31. semináře JDI s Václavem Bartuškou

21.11.17
V středu 15. listopadu se konal již 31. seminář JDI, jehož hostem byl tentokrát zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost MZV ČR, pan Václav Bartuška. Celý seminář byl velmi interaktivní a jeho účastníci měli možnost s hotem diskutovat nejen o hlavních výzvách bezpečnostní politiky, ale také o relevantních tématech dané problematiky jako jsou obnovitelné zdroje, zásoby ropy ve světě či o tom, jak moc energetika jako taková zásadním způsobem ovlivňuje náš každodenní život.
Autorkou fotografií je Andrea Vuová.