Diplomatické salony

Junior Diplomat Initiative ve spolupráci s Odborem veřejné diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR pořádá od října 2012 projekt Diplomatické salony. Projekt si klade za cíl prohloubení znalostí studentů o české zahraniční politice. Diplomatické salony probíhají formou diskuze mezi studenty a vybranými hosty.

Diplomatické salony JDI v akademickém roce 2016/2017

XIV. Diplomatický salon s Jitkou Brodskou

XIV. Diplomatický salon s Jitkou Brodskou

Čtrnáctý Diplomatický salon se konal 18. dubna. Hostem byla Jitka Brodská, která studentům nastínila problematiku lidských práv a businessu v současné diplomacii a mezinárodním prostředí.

OTEVŘÍT

XIII. Diplomatický salon s Pavlem Kluckým a Tomášem Laně

XIII. Diplomatický salon s Pavlem Kluckým a Tomášem Laně

Třináctý Diplomatický salon se uskutečnil v pondělí 17. října. Hosty byli Pavel Klucký a Tomáš Laně, kteří studentům představili možnosti evropské diplomacie na Blízkém východě. Fotografie: Veronika Lobanova.

OTEVŘÍT

 • DIPLOMATICKÝ SALON S JITKOU BRODSKOU NA TÉMA „DIPLOMACIE PRO BYZNYS, NEBO LIDSKÁ PRÁVA“ – 18. 4. 2017
 • DIPLOMATICKÝ SALON S PAVLEM KLUCKÝM A TOMÁŠEM LANĚ NA TÉMA „MOŽNOSTI EVROPSKÉ DIPLOMACIE PŘI ŘEŠENÍ BLÍZKOVÝCHODNÍ KRIZE“ – 17. 10. 2016

Diplomatické salony JDI v akademickém roce 2015/2016

XII. Diplomatický salon s Jurajem Koudelkou a Petrem Luňákem

XII. Diplomatický salon s Jurajem Koudelkou a Petrem Luňákem

Ve středu 18. května proběhl 12. Diplomatický salon s Petrem Luňákem a Jurajem Koudelkou, kteří diskutovali na téma role NATO a současné bezpečnostní situace v Evropě. Autorkou fotografií je Ľudmila Borošová.

OTEVŘÍT

XI. Diplomatický salon s Ivanem Jančárkem

XI. Diplomatický salon s Ivanem Jančárkem

Dne 30. listopadu 2015 se uskutečnil 11. Diplomatický salon na MZV ČR. Hostem byl pan Ivan Jančárek, jenž přiblížil výzvy afrického kontinentu. Fotografie: Thi Ha Van Doan.

OTEVŘÍT

 • DIPLOMATICKÝ SALON S JURAJEM KOUDELKOU A PETREM LUŇÁKEM NA TÉMA „ROLE NATO A SOUČASNÁ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V EVROPĚ“ – 18. 5. 2016
 • DIPLOMATICKÝ SALON S IVANEM JANČÁRKEM NA TÉMA „VÝZVY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY V SUBSAHARSKÉ AFRICE“ – 30. 11. 2015

Diplomatické salony JDI v akademickém roce 2014/2015

X. Diplomatický salon s Kristinou Larischovou

X. Diplomatický salon s Kristinou Larischovou

Dne 14. dubna 2015 se v Hudebním salonku Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnil jubilejní 10. Diplomatický salon, na němž vystoupila Kristina Larischová. Fotografie: Kateřina Havlíčková.

OTEVŘÍT

IX. Diplomatický salon s Petrem Drulákem

IX. Diplomatický salon s Petrem Drulákem

Ve středu 10. prosince 2014 se uskutečnil 9. Diplomatický salon na téma Priority současné zahraniční politiky ČR s panem Petrem Drulákem.  Fotografie: Olga Simotová

OTEVŘÍT

VIII. Diplomatický salon s Martinem Tlapou

VIII. Diplomatický salon s Martinem Tlapou

V úterý 14. 10. 2014 se uskutečnil osmý Diplomatický salon na téma Ekonomické dopady protiruských sankcí na EU, na který přijal pozvání pan Martin Tlapa. Fotografie: Bao Vuong Do.

OTEVŘÍT

 • DIPLOMATICKÝ SALON S KRISTINOU LARISCHOVOU NA TÉMA „NÁSTROJE VEŘEJNÉ DIPLOMACIE V AKTUÁLNÍ PERSPEKTIVĚ“ – 14. 4. 2015
 • DIPLOMATICKÝ SALON S PETREM DRULÁKEM NA TÉMA „PRIORITY SOUČASNÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR“ – 10. 12. 2014
 • DIPLOMATICKÝ SALON S MARTINEM TLAPOU NA TÉMA „EKONOMICKÉ DOPADY PROTIRUSKÝCH SANKCÍ NA EU“  – 14. 10. 2014

Diplomatické salony JDI v akademickém roce 2013/2014

VII. Diplomatický salon s Markem Libřickým

VII. Diplomatický salon s Markem Libřickým

V pondělí 12. 5. se v Černínském paláci uskutečnil 7. Diplomatický salon na téma ČR a ASEAN: Rozvoj vztahů a budoucí spolupráce. Fotografie: Monika Hong Nhung Duong.

OTEVŘÍT

IV. Diplomatický salon s Magdalénou Vášáryovou

IV. Diplomatický salon s Magdalénou Vášáryovou

Čtvrtý Diplomatický salon se uskutečnil 8. října 2013 s Magdalénou Vášáryovou, političkou a bývalou velvyslankyní v Rakousku a Polsku. Fotografie: Markéta Jurovská

OTEVŘÍT

VI. Diplomatický salon s Hynkem Kmoníčkem

VI. Diplomatický salon s Hynkem Kmoníčkem

Hostem šestého diplomatického salonu byl Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.  Fotografie: Olga Simotová.

OTEVŘÍT

V. Diplomatický salon se Zuzanou Hlavičkovou

V. Diplomatický salon se Zuzanou Hlavičkovou

Pátý diplomatický salon se konal 10. prosince 2013. Hostem Salonu byla Zuzana Hlavičková, ředitelka Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR. Fotografie: Markéta Jurovská

OTEVŘÍT

 • DIPLOMATICKÝ SALON S MARKEM LIBŘICKÝM NA TÉMA „ČR A ASEAN: ROZVOJ VZTAHŮ A BUDOUCÍ SPOLUPRÁCE“ – 12. 5. 2014
 • DIPLOMATICKÝ SALON S HYNKEM KMONÍČKEM NA TÉMA „ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ“ – 10. 03. 2014
 • DIPLOMATICKÝ SALON SE ZUZANOU HLAVIČKOVOU NA TÉMA „ORIENTACE A FORMY ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE“  – 10. 12. 2013
 • DIPLOMATICKÝ SALON S MAGDALÉNOU VAŠÁRYOVOU NA TÉMA „ROZDÍLNÉ POSTAVENÍ ŽEN V DIPLOMACII“  – 18. 10. 2013

Diplomatické salony JDI v akademickém roce 2012/2013

III. Diplomatický salon s Normanem L. Eisenem

III. Diplomatický salon s Normanem L. Eisenem

Třetí Diplomatický Salon se uskutečnil 19. března 2013 s s Normanem L. Eisenem, velvyslancem USA v České republice. Fotografie: Petra Skrbková.

OTEVŘÍT

II. Diplomatický salon s Tomášem Dubem a Radkem Špicarem

II. Diplomatický salon s Tomášem Dubem a Radkem Špicarem

Druhý Diplomatický Salon se uskutečnil 26. listopadu 2012 s Tomášem Dubem a Radkem Špicarem. Fotografie: Petra Skrbková

OTEVŘÍT

I. Diplomatický salon s Karlem Schwarzenbergem

I. Diplomatický salon s Karlem Schwarzenbergem

První Diplomatický salon se uskutečnil 2.října 2012 s ministrem zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem, který tak zahájil společný projekt JDI a Odboru veřejné diplomacie MZV ČR.  Fotografie: Karolina Křišťanová

OTEVŘÍT

 • DIPLOMATICKÝ SALON S NORMANEM L. EISENEM NA TÉMA „TRANSATLANTICKÉ VAZBY ČR“ – 19. 3. 2013
 • DIPLOMATICKÝ SALON S TOMÁŠEM DUBEM A RADKEM ŠPICAREM NA TÉMA „EKONOMICKÁ AGENDA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR“ – 26. 11. 2012
 • DIPLOMATICKÝ SALON S KARLEM SCHWARZENBERGEM NA TÉMA „BEZPEČNOST ČR V SOUČASNÉM SVĚTĚ“  – 2. 10. 2012