Často kladené dotazy

Nevíte, zda jsou aktivity JDI opravdu pro vás? Pokud váháte, nebo se pouze chcete dozvědět bližší informace, přečtěte si odpovědi na často kladené dotazy.

Jakou vizi má JDI?

Vize JDI spočívá ve vytvoření kvalitní, aktivní a dlouhodobé platformy, jejímž prostřednictvím mohou studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze oboru Mezinárodní studia – diplomacie, navazujících magisterských diplomatických oborů a relevantních vedlejších specializací magisterského studia konfrontovat své teoretické znalosti se skutečnou praxí současného světa diplomacie. JDI usiluje o to stát se organizací, která představuje pomyslný most mezi studenty a vybranými institucemi, ve kterých by mohli v budoucnu najít své uplatnění.

Co je hlavním cílem JDI?

Hlavní cíl JDI představuje rozvíjení schopností a vědomostí studentů pomocí vzájemné interakce mezi sebou a s osobnostmi diplomacie. JDI poskytuje studentům možnost věnovat se diplomacii i ve svém volném čase tím, že napomáhá prohlubování praktických znalostí, pochopení diplomatického jazyka, porozumění partnera během vyjednávání či nacházení konsenzu.

Co patří mezi aktivity JDI?

Hlavní pilíř aktivit JDI představují interaktivní semináře s účastí diplomatů, které JDI pravidelně organizuje na půdě VŠE v Praze. Dále pořádá JDI ve spolupráci s Odborem veřejné diplomacie MZV ČR od října 2012 projekt Diplomatické salony. Součástí aktivit JDI jsou i vzdělávací exkurze na zastupitelské úřady jiných zemí sídlících v Praze, jež přináší nové poznatky autenticky přímo v prostředí ambasády formou diskusí s členy jednotlivých diplomatických misí. Doplňující aktivitu JDI představují přednášky, jiné exkurze, workshopy, studijní cesty a akce, které výrazným způsobem přibližují studentům praktické aspekty diplomatického světa. Unikátním projektem je JDI Youth Dialogue, výroční konference zaměřená na aktuální témata mezinárodních vztahů. Hlavní cíl těchto konferencí spočívá v umožnění diskuze vysokoškolských studentů s představitely světa diplomacie, akademiky a mladými profesionály.

Pro koho jsou určeny akce JDI?

Akce JDI jsou primárně určeny pro studenty oboru Mezinárodní studia – diplomacie, navazujících magisterských diplomatických oborů a relevantních vedlejších specializací magisterského studia FMV VŠE v Praze. Výjimku tvoří akce určené pro širokou veřejnost. Aktivity JDI jsou přístupné všem studentům zmíněných oborů bez rozdílu a pokud možno bez finančních nároků.

Je zapotřebí se na akce JDI registrovat?

Ano, vzhledem k omezené kapacitě prostor je v naprosté většině případů nutná včasná registrace. Výběr účastníků probíhá zpravidla na bázi „first come, first served“. Konkrétní informace jsou vždy uveřejněny s dostatečným časovým předstihem na webových stránkách a facebookovém profilu.

Kdo jsou hosté akcí JDI?

Obecně lze říci, že hosté akcí JDI jsou převážně čeští diplomaté a zástupci relevantních institucí zaměřených na mezinárodní vztahy a diplomacii.

Jak často se konají akce JDI?

V rámci semestru (mimo zkouškové období) probíhají akce JDI zpravidla jednou za 2 týdny. Akce se konají ve všední den v odpoledních hodinách. Konkrétní časové požadavky jsou však přizpůsobeny potřebám a dispozicím hostů.

Jaký dress code se dodržuje na akcích JDI?

Na seminářích konaných na půdě VŠE platí dress code smart casual (dámy – neformálně, avšak elegantně; pánové – sako není nutné). Na Diplomatických salonech a jiných akcích pořádaných na půdě MZV ČR, stejně tak jako při návštěvách zastupitelských úřadů, je nutné dodržovat business casual (dámy – šaty/sukně délky ke kolenům či společenské kalhoty; pánové – oblek). Před každou akcí zasílá tým JDI konkrétní informace registrovaným účastníkům.

Jak se mohu zapojit do týmu JDI?

JDI vítá každý rok do týmu nové posily, aby udrželo svou činnost dlouhodobou a aktivní. Tradičně se tak děje před zahájením letního semestru. Šanci mají všichni nadšení studenti oboru Mezinárodní studia – diplomacie a navazujících magisterských diplomatických oborů FMV VŠE v Praze s vážným zájmem o diplomacii. Konkrétní informace jsou vždy uveřejněny s dostatečným časovým předstihem na webových stránkách a facebookovém profilu.