16. DIPLOMATICKÝ SALON „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V DIPLOMACII“

03.04.18

Kybernetická bezpečnost patří v současnosti mezi jedno z nejaktuálnějších témat. 21. století je stoletím informačních technologií a vývoj naší společnosti je těsně svázán s kyberprostorem, respektive s internetem. Díky své relativní anonymitě, otevřenosti a globální působnosti se kyberprostor stává terčem stále častějších útoků a také místem pro snadnější šíření kriminality. Rozvíjí se tak nový fenomén- kyberválky, které se stávají typem novodobého konfliktu.

Ekonomická, politická, technologická a sociální závislost na internetu je natolik vysoká, že ochrana kyberprostoru se stala prioritou každého státu, a je tak i nedílnou součástí mezinárodních vztahů.

Jakou roli hraje kyberbezpečnost v diplomacii? Jaké nástroje využívají státy k ochraně svých kyberprostorů?  Co obnáší práce diplomata v oblasti kybernetiky?

Pokud Vás toto téma zajímá, pak se neváhejte zúčastnit Diplomatického salonu pořádaného JDI ve spolupráci s MZV ČR.

Pozvání na 16. Diplomatický salon na téma „Kyberbezpečnost v diplomacii“ přijali dva významní hosté. Pan Richard Kadlčák, zvláštní zmocněnec Odboru bezpečnosti MZV ČR a bývalý mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Estonské republice v letech 2012-2016. A také pan Tomáš Rezek, analytik Výzkumného centra AMO se specializací na kybernetickou bezpečnost.

Diplomatický salon s tradiční závěrečnou diskuzí s hosty proběhne v úterý 17. dubna od 17 hodin v Černínském paláci a bude trvat přibližně 90 minut.

Registrace budou spuštěny ve čtvrtek 5. 4. od 20:00 prostřednictvím e-mailu registrace@jdi-vse.cz. Do registračního emailu, prosím, uveďte jméno, školu, obor a ročník studia. Účastníci budou vybráni na bázi „first come, first served“. Všichni zájemci obdrží email s odpovědí.

Tato akce je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o diplomacii a mezinárodní vztahy.