15. DIPLOMATICKÝ SALON „PREVENTIVNÍ DIPLOMACIE A JEJÍ ROLE V OBLASTI ČÍNY A JIHOVÝCHODNÍ ASIE“

19.11.17

S regionem Jihovýchodní Asie a Číny se v poslední době neodmyslitelně pojí spolupráce zemí ASEAN a situace v Jihočínském moři. Jihočínské moře je druhou nejpoužívanější námořní trasou světa, představuje významnou křižovatku mezinárodního obchodu a především se zde nacházejí značné zásoby ropy a zemního plynu. Spory o tuto oblast jsou však zapříčiněny i dalšími faktory, a to například historickými událostmi, které mají přesah až do dnešní doby. Své územní nároky zde prosazují Čínská lidová republika, Tchaj-wan, Indonésie, Filipíny, Vietnam, Thajsko, Malajsie či Brunej.

Spor se rovněž dotýká Spojených států amerických, které hájí princip otevřeného moře a dodržování mezinárodního práva. Tomu, aby celá situace nepřerostla ve vojenský konflikt, napomáhá Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN), jež v letošním roce slaví 50. výročí od svého založení. Jeho cílem je nejen sociální a ekonomický růst, ale také mír v rámci mezinárodního společenství a další vývoj vztahů s ČLR, USA, ale také s Evropskou unií nebo Ruskem. Důkazem vzájemné interdependence a ekonomické spolupráce mezi ČLR a ASEAN je i jedna z největších zón volného obchodu ACFTA, jež odstraňuje překážky volného pohybu zboží.

Jak důležitou roli při dosažení dialogu a přijetí mírového řešení v tomto regionu sehrává preventivní diplomacie? A můžeme se v blízké době dočkat významnější spolupráce mezi Českou republikou a členskými státy ASEAN?

Pozvání na 15. Diplomatický salon na téma „Preventivní diplomacie a její využití v oblasti Číny a JV Asie“ přijali dva významní hosté. Pan Martin Klepetko, ředitel odboru států Asie a Pacifiku MZV ČR a bývalý mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR ve Vietnamu v letech 2012-2017 či v Bulharsku v letech 2006-2011. A také paní Ivana Karásková, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a koordinátorka projektu ChinfluenCE.

Diplomatický salon s tradiční závěrečnou diskuzí s hosty bude tentokrát doplněn také o prohlídku prostor sídla MZV ČR – Černínského paláce. Akce proběhne v úterý 28. 11. od 16 hodin v Černínském paláci a bude trvat přibližně 90 minut.

Registrace budou spuštěny v neděli 19. 11. od 20:00 prostřednictvím emailu registrace@jdi-vse.cz. Do registračního emailu, prosím, uveďte jméno, školu, obor a ročník studia. Účastníci budou vybráni na bázi „first come, first served“. Všichni zájemci obdrží email s odpovědí.

Tato akce je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o diplomacii a mezinárodní vztahy.