web banner final

14. DIPLOMATICKÝ SALON „DIPLOMACIE PRO BYZNYS, NEBO LIDSKÁ PRÁVA?“

10.04.17

V roce 2011 schválila Rada OSN pro lidská práva tzv. Obecné zásady pro byznys a lidská práva. Jedná se o soubor instrukcí pro státy a firmy, jejichž prostřednictvím by mohly lépe provádět prevenci a nápravu porušování lidských práv, ke kterým v rámci některých obchodních operací ve světě globalizace a transnacionálních korporací dochází. Tato pravidla jsou nezávazná, ale OSN v této oblasti vyzvalo jednotlivé státy k vytvoření Národních akčních plánů, na jejichž základě by mělo k implementaci obecných zásad dojít. V této souvislosti vznikla v roce 2016 na půdě Vlády ČR pracovní skupina, jejímž úkolem je vytvořit zmiňovaný Národní akční plán pro byznys a lidská práva.

Za jeden z nejvýraznějších trendů současných mezinárodních vztahů by mohla být označena vzájemná propojenost mezi jednotlivými aktéry a zároveň velký přesah jednotlivých událostí. Měly by tedy globalizace a s ní nutně související interdependence generovat opatření odpovídající těmto poměrům? Jsou tedy v této souvislosti kroky Vlády ČR protipólem ekonomické diplomacii, která je v poslední době čím dál výrazněji na vzestupu, nebo by se měly byznys a ochrana lidských práv přirozeně doplňovat?

Pokud se o byznys a lidská práva zajímáte, přijďte si na toto téma zadebatovat a přijměte pozvání na XIV. Diplomatický salon na téma „Diplomacie pro byznys, nebo lidská práva?“, jehož hostem bude tentokrát paní Jitka Brodská, zástupkyně ředitele Odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR a mj. také předsedkyně zmiňované pracovní skupiny pověřené implementací Obecných zásad pro byznys a lidská práva. Akce včetně diskuze na dané téma proběhne v úterý 18. 4. od 16:00 hodin v Černínském paláci, sídle MZV ČR.

Tato akce je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o mezinárodní vztahy a diplomacii. 

Kapacita Diplomatického salonu již byla naplněna, všem zájemcům děkujeme.